$vars['variables']['title']

Seguiment i vigilància