$vars['variables']['title']

Finançament Xarxa Natura 2000